zondag 11 november 2012

Psalm 37:7a - Stilte omroepen

De dichter David geeft een boodschap door: Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen (Psalm 37:5, NBV). In het vechtvers van kortgeleden staat dit zelfde vers in de Statenvertaling: Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. Een paar verzen verder staat geschreven: Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem (HSV).

Op het moment dat de farao dichtbij het volk van Israël komt wanneer dat volk onder leiding van Mozes vanuit Egypte vertrekt, spreekt Mozes. Hij roept de mensen van zijn volk op tot vertrouwen in Jahweh, hun God, en zegt hen: De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.

Stilte kan ongemakkelijk voelen. Toch klinkt vanuit de Bijbel een oproep om stil te zijn voor God. Blijkbaar wil God ons soms stil hebben. Want: kan God door ons heen spreken? Kan God door ons heen handelen? Het blijkt uit de genoemde teksten hierboven: we mogen (soms?) stil zijn om Hem Zijn werk te laten doen.