zondag 25 maart 2012

Spreuken 15:1 - Vriendelijk antwoorden

HSVSV
Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen.
andere vertalingen