maandag 2 november 2009

In stukjes leren

Het is eenvoudiger om de tekst in etappes in te prenten. Iedere keer een stukje gaat beter dan meteen alles. Om u te helpen staat hier de tekst van de Statenvertaling in korte regels weergegeven. Dit is natuurlijk ook te gebruiken voor andere vertalingen.

En ik hoorde een grote stem uit de hemel
zeggende: Zie de tabernakel Gods is bij de mensen
en Hij zal bij hen wonen,
en zij zullen Zijn volk zijn
en God Zelf zal bij hen
en hun God zijn.

De korte regels beginnen bijna allemaal met het woordje en. Hierdoor is het makkelijker een nieuw stukje er bij te leren.