zaterdag 14 november 2009

Openbaring 21:5-7 - Verklaring van Matthew Henry I

SV
HSV
En Die op den troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het Water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.
andere vertalingen

Onderstaande uitleg van de verzen 5 en 6 is gebaseerd op de Bijbelverklaring van Matthew Henry.

Johannes krijgt bevel om op te schrijven wat hij ziet. Het onderwerp dat hij ziet is zo groots en belangrijk voor de christelijke gemeente en het volk van God, dat zij daarvan de volste verzekering ontvangen moeten. God geeft zelf de opdracht om de waarachtigheid er van te herhalen en laat het door Johannes opschrijven. Deze teksten kunnen in beproevingen in gedachten komen of worden genomen tot troost voor Gods volk.

In vers 6 staat En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Dit staat er zo zeker alsof het al gebeurd was. Wij mogen en moeten Gods belofte aannemen alsof zij de vervulling ervan al is. Als God zegt dat Hij alle dingen nieuw maakt, is Hij daar al mee begonnen.
Een stukje verder in vers 6 deelt God ons Zijn titels mee: Alfa en de Omega, het begin en het einde. Het was Zijn heerlijkheid dat Hij het begin van de wereld en van de gemeente tot stand bracht. En het zal ook Zijn heerlijkheid zijn dat Hij het werk afmaakt waarmee Hij begonnen is. Gods macht en Zijn wil zijn de eerste oorzaak van alle dingen; Zijn genoegen en heerlijkheid ronden het af. God zal echt niet Zijn bedoeling laten schieten; Hij zou dan niet langer Alfa en de Omega zijn. Mensen beginnen dikwijls aan dingen die ze niet afmaken kunnen maar de raad van God zal bestaan en Hij zal alles doen wat Hem genoegen geeft.