zaterdag 28 november 2009

Spreuken 17:9 - Liefde en vrede

SV
HSV
Die de overtreding toedekt, zoekt liefde; maar die de zaak weder ophaalt, scheidt den voornaamsten vriend. nog niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

Een misdaad vergeven lukt u dat? En als die persoon opnieuw een misdaad begaat? Lukt het u zeven keer te vergeven als het zeven keer misgaat? Jezus roept op tot 70 keer zeven. Iedere keer weer dus. Dat betekent liefde zoeken, "lankmoedigheid uitoefenen" keer op keer, zonder de moed op te geven.

In Kolossenzen 3:12-15 krijgen de uitverkorenen opdracht zich te bekleden met prachtige kledij: barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid en de liefde.
Er wordt gesproken over innerlijke bewegingen, dit is een Hebreeuwse manier van spreken waarmee innerlijke bewogenheid wordt bedoeld: doe het met je hart. Met het hart "trek je de kleding aan" die God aanreikt. Door die schitterende kleding ben je in staat te vergeven, het levert op dat je een overtreding keer op keer kunt toedekken. Vergeef elkaar net zoals Christus de gelovige vergeven heeft.

Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander en vergevende de een den ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar.