donderdag 12 november 2009

Openbaring 21:4 - Zalig die in Christus sterven!

Een couplet uit Zalig die in Christus sterven:

Zalig die in Christus sterven,
de doden, die de hemel erven,
voor wie Hij woning heeft bereid.
Na de nacht van strijd en zorgen
aanschouwen zij de eeuw'ge morgen
ontwakend tot onsterflijkheid.
Van moeiten rusten zij.
Hun lijden is voorbij.
Hallelluja,
bij 's Vaders troon
wacht hen de Zoon
hun werken volgen hen als loon.
uit: lied 267 Liedboek voor de kerken

Dit lied gaat over de mensen die sterven en een waar geloof hadden. Na hun dood zullen ze proeven van de heerlijkheid van God: En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zone Gods niet heeft, die heeft het leven niet. (1 Johannes 5:11 en 12).

De tip van de vorige tekst: verdeel de tekst in eenvoudiger stukken om sneller te leren. 

Openbaring 21:4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen;
en de dood zal niet meer zijn,
noch rouw,
noch gekrijt,
noch moeite
zal meer zijn;
want de eerste dingen zijn weggegaan.

Om te controleren en misschien als ezelsbruggetje te gebruiken:
Twee keer het woord en vlak na elkaar;
drie keer het woordje noch vlak na elkaar
twee keer een regel die eindigt met meer zijn.