zaterdag 7 november 2009

Openbaring 21:4 - Verdwenen

SV
HSV
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, geween of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
andere vertalingen

God zelf zal een einde maken aan de gevolgen van de zonde: de dood zal er niet meer zijn, en de eerste dingen: het lijden en kruisdragen van de christen, maar ook andere moeiten en verdriet in het huidige leven van de gelovige, gaan voorbij. God zelf zal troosten. Wat de mens had veroorzaakt, neemt God op een dag weg!