woensdag 4 november 2009

God op aarde II

Een andere plaats waar wordt gesproken over God op aarde is in Markus 1. Ook hier een stem uit de hemel. De Heere Jezus wordt gedoopt en vervolgens geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. (vers 11).

Ware gelovigen hebben het ontroerende en schitterende vooruitzicht dat God Zelf bij hen zal zijn wanneer het hemelse Jeruzalem is gekomen. Ook de bijbelheilige Job, die verschrikkelijke dingen moest meemaken (Job 1 en 2), gelooft toch dat zijn Verlosser leeft. Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan. (Job 19:25)
Hij heeft ondanks zijn afschuwelijke leven op dat moment een hoopvol vooruitzicht. Hij zal die Verlosser, de Heere Christus zelf, zien: uit mijn vlees God aanschouwen (19:26).