zondag 2 februari 2014

Handelingen 27:25 - Geloof is vertrouwen

Houd dus moed, mannen, want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is.
(NBV + HSV)

Diverse vertalingen...