zondag 16 februari 2014

Romeinen 4:20 - Geen twijfel

En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...