maandag 20 augustus 2012

Jeremia 1:8 - God zei: met ons

Wees niet bang voor hen want Ik ben bij u om u te redden – godsspraak van de HEER.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...