donderdag 9 augustus 2012

Johannes 8:51 - Woorden van leven

vast en zeker is het, zeg ik u: als iemand mijn woord bewaart zal hij geen dood aanschouwen tot in de eeuwigheid!
(Naardense vertaling)

Diverse vertalingen...