zondag 7 juli 2013

Psalm 119:16 - Heilig verheugen

Bij uw ínzettingen zoek ik verkwíkking, ik zal uw wóord nóoit vergéten!
(Naardense Vertaling )

Diverse vertalingen...