zondag 30 juni 2013

Psalm 118:14 - Een kracht en lied tot behoud

De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...