zondag 9 juni 2013

Jakobus 4:8a - Juiste richting

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...