zaterdag 20 augustus 2011

Psalm 91:4-6 - Veilige vleugels van God

HSV SV
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt, voor het verderf, dat op den middag verwoest.
andere vertalingen

God beschermt de gelovigen. In sommige Bijbelvertalingen staat boven Psalm 91 een tekst geschreven als "God is een toevlucht", "Mijn toevlucht en mijn burcht". In de psalm wordt God omschreven als een veilige plek. Een plek om naar toe te vluchten in geval van nood.

Daarbij noemt de dichter van deze psalm allerlei voorbeelden en vergelijkingen van soorten narigheid: de strik van de vogelvanger (vers 3), de pijl die overdag aan komt vliegen, de pest die in het donker rondgaat en het verderf dat midden op de dag verwoest. Blijkbaar ontkomt de gelovige niet aan narigheid.

Met de strik van de vogelvanger worden waarschijnlijk de plannen bedoeld van mensen die christenen haten. De schrik des nachts verwijst naar de angst die een mens kan hebben wanneer het donker en/of onveilig is. De overige gevaren en narigheid die genoemd worden wijzen erop dat een gelovige dezelfde dingen kan meemaken als een niet gelovige. Het verschil is dat wij weten dat we op God mogen vertrouwen.

Het kan zijn dat God door deze omstandigheden:
  • ons beproeft
  • of ons iets wil leren
  • of iets wil laten gebeuren vanwege Zijn eer (wat wij (nog) niet kunnen begrijpen)
Laten we God danken dat Hij ons wil veiligheid biedt! En laten we op God zien in geval van gevaar of narigheid.