zondag 3 juli 2011

Psalm 9:10-11 - Veilige toevlucht

HSV SV
De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken. En de HEERE zal een Hoog Vertrek zijn voor den verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.
andere vertalingen

Bij God is veiligheid. Dat blijkt op meerdere plekken in de Bijbel:

Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen (2 Samuel 22:31b)

God is ons een toevlucht en vesting. [...] de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. (Psalm 46:2 en 8, HSV)

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:2, HSV)

De Naam van de HEERE is een sterke toren,een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. (Meer hierover in het artikel Spreuken 17:22 en 18:10 – Torenhoge veiligheid)

De schrijver van Psalm 9, David, dankt God met zijn hele hart en wil de wonderen vertellen die God heeft gedaan. Davids vijanden zijn namelijk "teruggedeinsd" en "gestruikeld", naties zijn door God bestraft zo vertelt hij. Daarom blijkt maar weer, zo lijkt David te willen zeggen, dat Gods trouw groot is; bij God is veiligheid.

Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg
(gedeelte uit "Veilig in Jezus' armen", bundel Joh. de Heer 523)