vrijdag 8 juli 2011

Psalm 9:10-11 - Veilige toevlucht (2)

Gods naam kennen, op Hem vertrouwen en Hem zoeken zijn prachtige, vrome idealen. Daarvoor heeft ieder mens Gods Heilige Geest nodig. Bijbelverklaarder Matthew Henry schrijft: "Hoe beter God wordt gekend, des temeer wordt Hij vertrouwd." Jezus zelf zegt over het kennen van God:

Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? (Johannes 14:7-9, HSV)

Dat vraagt geloof (=vertrouwen) in God. "Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij" zegt Jezus in Johannes 14 (vers 1b, NBG51). We mogen geloven als een kind en op Hem vertrouwen.

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de zijnen
(gedeelte uit "Een vaste Burcht" n.a.v. Psalm 46, Maarten Luther)