zaterdag 28 mei 2011

Spreuken 6:22-23 – Wettig leven met Christus

HSV SV
Als je op weg gaat, zal het je leiden, als je neerligt, over je waken, als je ontwaakt, zal dat tot je spreken. Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven Als gij wandelt, zal dat u geleiden; als gij nederligt, zal het over u de wacht houden; als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken. Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens
andere vertalingen

De wijsheid die de vader doorgeeft in de vechtverzen uit Spreuken 6 helpen zijn zoon - of kinderen in het algemeen - om verder te zien dan de (geestelijke) verleidingen die je tegenkomt in het leven. Matthew Henry schrijft hierover in zijn verklaring van het Oude Testament: "Laat het woord uw regel zijn, dan zult u geleid worden door de Heilige Geest. Die zal u waarschuwen en steunen." De Bijbel lezen helpt bij het wandelen met God:

Wie het onderricht ter harte neemt is op weg naar het leven, maar wie een vermaning verwerpt dwaalt af. (Spreuken 10:17, WV)

Het is eenvoudig de Bijbel te zien als een verzameling van geboden en richtlijnen. Gelukkig hoeven we niet onder te gaan in het gehoorzamen aan wetten en geboden. Waarom niet? Omdat Jezus Christus Zijn leven heeft gegeven om ons nieuw leven te geven:

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven (Galaten 2:20, HSV)