donderdag 5 mei 2011

Spreuken 4:22-23 - Uitingen van het leven

Het is belangrijk om te getuigen van Gods goedheid en de mogelijkheid om zalig te worden. Daarmee doen we iets zoals God het wil. We hebben een stem gekregen om te getuigen. Hoe meer ons hart vol is, hoe makkelijk we getuigen, want zo zegt het spreekwoord: waar het hart vol van is, vloeit de mond van over. uit de overvloed van het hart spreekt de mond (Mattheus 12:34b, HSV)

Het is daarom belangrijk om in de gaten te houden waar ons hart zich mee bezig houdt. Bescherm je hart. Hoe? Door acht te slaan op de woorden die geschreven staan in Gods Woord. De Spreuken-schrijver zegt het ook: sla acht op mijn woorden. Door bezig te zijn met God, door tijd met Hem door te brengen. Uit het hart zijn de uitingen van het leven.

Henk Binnendijk schrijft in Dichtbij God over de stad van God uit Openbaring 12.

En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten (Openb. 21:12a)

haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn (Openb. 21:25, HSV)

Binnendijk: "Binnen de muur wil men het leven van buiten de muur buiten houden. Omdat het leven binnen de muur volkomen anders is dan het leven buiten de muur. Binnen is alles rein, heilig, liefdevol, vreugdevol, barmhartig, open, genadig, vol van God."

De muur biedt bescherming: "Er moet in ons leven een grote en hoge muur zijn om alles wat van God is te beschermen en het verkeerde buiten te houden. Dat kan door onze omgang met Hem. Die muur kan niet hoog genoeg zijn."

Binnendijk schrijft over de poorten van de stad. Daardoor zou toch het kwaad naar binnen kunnen komen? Maar dat gebeurt niet, de poorten worden nooit gesloten. Zonder dat er iets onreins binnenkomt: En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt (Openb. 21:27)

Binnendijk: "De muur is bedoeld om het onreine buiten te houden. De poorten zijn bedoeld om datgene wat in de stad is, het leven met God, naar buiten te brengen. Naar mensen."

Zou ons hart zijn als de stad van God, wat voor prachtige uitingen zouden er dan onstaan? Dan komt het leven met God naar buiten toe, vloeit de mond over van God en alles wat met Hem te maken heeft.

Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer
Opwekking 167