zaterdag 30 april 2011

Spreuken 4:22-23 - Woorden van toen voor nu (2)

HSV SV
Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.
andere vertalingen

De bijbelverklaarder Matthew Henry schrijft over het eerste vechtvers van deze week waarom de gelovige zoveel acht moet slaan op de woorden van wijsheid uit Spreuken 4: "omdat zij - die woorden dus - zowel voedsel als medicijn voor ons zullen zijn, zoals de boom des Levens (Openbaring 22:2). [...] Zoals het geestelijk leven begonnen was door het Woord, zo wordt het nog door datzelfde Woord gevoed en onderhouden."

De vechtverzen uit Spreuken 4 zijn voor iedereen van belang: ze zijn immers leven voor wie ze vinden. Dat betekent dat deze woorden leven kunnen geven aan iedereen in deze wereld: zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. (Joh. 3:16, WV)

De woorden zijn ook een medicijn voor heel het lichaam (vlees): zowel voor het lichaam als voor de ziel. Henry: "Zij helpen om ze allebei in een goede conditie te houden. [...] Er is in het Woord van God een geschikt geneesmiddel voor al onze geestelijke ziekten."

De vechtverzen van deze week sluiten aan op de verzen van vorige week. Het eerste vechtvers van deze week, vers 22, is een vervolg op de verzen ervoor.

De apostel Paulus schreef woorden die lijken op die van de Spreuken-schrijver in een brief aan TimotheĆ¼s (2 TimotheĆ¼s 3).

Wijze woorden, nog steeds relevant voor nu: voor leven en medicijn, nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid (Spr. 4 en 2 Tim. 3:16b).

Gods zegen bij het leren en lezen toegebeden!