zaterdag 9 april 2011

Efeze 4:29 - Neem mijn stem

HSV SV
Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien die ze horen.
andere vertalingen

De Bijbel is helder in Efeze 4 over hoe het vernieuwde leven van een christen er uit hoort te zien. In vers 24 staat dat we de nieuwe mens moeten aandoen. In de verzen erna wordt duidelijk wat we achter ons hebben gelaten of moeten gaan laten. Vuile taal hoort daarbij: de woorden van een christen horen niet vuil te zijn. In de brontaal, het Grieks, wordt zelfs het woord "verrot " gebruikt… Het laat duidelijk het verschil zien tussen wat goede taal is en wat niet.

Hoe dient onze taal dan te klinken? Onze taal is geschikt voor opbouw van anderen: opdat het genade geeft aan hen die het horen. In het Bijbelboek Spreuken staat Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest. (Spreuken 15:4, HSV) Dat houdt in dat onze stem (en wat we schrijven of typen?) gebruiken voor de opbouw van anderen wanneer dat mogelijk is en dat

Hoe dan?
  • slik boze woorden in (voorkom ze)
  • geef complimenten
  • citeer de Bijbel (hoe goed is een woord op zijn tijd! Spreuken 15:23)
  • laat God uw leven leiden

Neem mijn stem opdat mijn lied,
U mijn Koning hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein
dat zij Uw getuigen zijn.
couplet uit gezang 228

Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart
welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!
(Psalm 19:5, HSV)