zaterdag 2 april 2011

Spreuken 17:22 en 18:10 - Geestelijke gezondheidsspreuken

HSV SV
Een blij hart bevordert de genezing,maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.
[..]
De Naam van de HEERE is een sterke toren,een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.
Een blij hart zal een medicijn goed maken; maar een verslagen geest zal het gebeente verdrogen.
[..]
De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden.
andere vertalingen

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Die spreuk wordt nog wel eens uitgesproken. Dat is mogelijk een Bijbelse gedachte. Misschien ligt de bron in de vechtverzen van deze week. Het eerste vechtvers van deze week geeft aan dat een blij hart een mooi resultaat geeft. Dit vers uit Spreuken 17 vertelt dat een blij hart dat de genezing bevordert. En dat het tegengestelde van een blij hart ook een tegengesteld resultaat geeft: het verdorren van de beenderen. Dit houdt in dat je er ziek van kan worden of erg ontmoedigt raakt.

Het Woord van God als filosoof en psycholoog. Wat een voorrecht dat we wijsheid en ondersteuning ontvangen van onze God!

Ook in Spreuken 14 komt een spreuk voor die hetzelfde meedeelt:

Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen. (Spreuken 14:30, HSV)

Een gezond hart wordt in andere vertalingen vertaald met een tevreden hart (NBG) of een zachtmoedig hart (WV). Ons hart blijkt dus van groot belang voor onze gezondheid: zonder kloppend hart is er bovendien geen leven. Maar wat betekent dit geestelijk? Kunnen we geestelijk leven zonder blijheid? Waar is dan de vreugde die we mogen uitstralen (waarover Paulus spreekt)? De oplossing is Bijbels en misschien ook filosofisch en psychologisch:

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (Filippenzen 4:4-7, HSV)

Laten we blij zijn met onze God, dat is goed voor het hart. En onze omgeving.