zondag 24 november 2013

Filippenzen 1:21 - Alles voor Hem

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...