zondag 1 december 2013

1 Korinthe 1:24 - Wonderlijk, Raad, Sterke God

[Maar] voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid
(Nieuwe Bijbelvertaling)

Diverse vertalingen...