zondag 8 december 2013

Kolossenzen 2:2b-3 - Kracht, wijsheid en kennis

Christus in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Jezus Christus is niet zomaar iemand. In Hem is kracht, wijsheid en kennis. De Bijbel laat dit op verschillende plaatsen zien. De vechtverzen van deze week en vorige week zijn er een voorbeeld van:

Voor Joden en heidenen is Jezus Christus Gods kracht en Wijsheid:
[Maar] voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid (1 Korinthe 1:24, NBV)

Ook in het Oude Testament komt dit al naar voren. Bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja:
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5b, HSV)

Wat wij hier op aarde over Hem in de Schriften lezen wordt ook bevestigd door engelen, wezens (ook vertaald als dieren) en ouderlingen/oudsten:

En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de levende wezens en de oudsten, en hun aantal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, roepende met grote stem: waardig is het lam dat is geslacht om te ontvangen de kracht, de rijkdom en de wijsheid, de sterkte, de eer, de glorie en de lof! (Openbaring 5:11, Naardense Vertaling)

Wat kunnen we met deze Bijbelteksten?
In de eerste plaats: ze geloven.

En verder?
Reageer!