zondag 29 december 2013

Johannes 15:11 - Blij-blijvend

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...