zondag 15 december 2013

Johannes 4:14 - Stroom van zegen

[maar] wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...