zondag 22 december 2013

Johannes 8:12b - Licht van de wereld

Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...