maandag 22 oktober 2012

Psalm 37:4 - Vreugdevolle gift

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...