maandag 8 oktober 2012

2 Timotheüs 1:7 - Vrees niet

[Want] God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...