dinsdag 3 juni 2014

Belofte van trouw en...

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...