dinsdag 13 mei 2014

1 Johannes 3:5-6a - Verlosser van zonde

En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. Ieder die in Hem blijft, zondigt niet
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...