woensdag 23 maart 2011

2 Korinthe 4:17-18 - Het kruis aanvaarden

Ook al klinkt het theoretisch, we moeten voorbereid zijn op verdrukking. Denk bijvoorbeeld aan de grote verdrukking die we mogelijk mee maken zullen.

Het is daarom goed om niet te veel te hechten aan onze goederen, maar onze ogen te richten op de dingen die men niet ziet. Dat betekent het kruis opnemen en Jezus nawandelen. Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. (Lukas 9:23-26, HSV)

Het leven met Christus is dus niet alleen leven met het uitzicht op eeuwige glorie, het betekent ook een kruis op je nemen. Zac Poonen schrijft hierover in De belangrijkste prioriteiten van het christenleven:
"zoals de dood iemand van deze wereld overbrengt naar een andere, zo brengt het aanvaarden van het kruis de gelovige over naar het niveau van het koninkrijk van Christus (Kol. 1:13).
Meteen begint hij de wereld om hem heen met andere ogen te zien en met een totaal nieuw waardenbesef. Geld, aardse goederen, mensen, ze worden nu allemaal gezien in het licht van het kruis, in het licht van de eeuwigheid, in het licht van het koninkrijk van Christus. Mensen worden door hem niet langer als arm of rijk gezien, als belangrijk of onbelangrijk, groot of klein, of naar hun verschillende sociale niveau. Het zijn nu allemaal zielen voor wie Christus gestorven is (2 Cor. 5:16)"

Lees meer over bemoediging en troost voor gelovigen in de vechtverzen uit Openbaring:
Lees meer over wie wij dienen en van wie wij zijn: