zaterdag 19 maart 2011

2 Korinthe 4:17-18 - Aardse kwelling, hemels thuis

HSV SV
Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
andere vertalingen

Paulus, de schrijver van de tweede brief aan de Korinthiƫrs, spreekt over een lichte verdrukking. Het is verdrukking/onderdrukking/kwelling die van korte duur is. Dat betekent misschien niet dat het na 2 dagen al voorbij is. Denk aan broeders en zusters wereldwijd, die lijden vanwege Christus' naam. Zij hebben soms te maken met verdrukking die jarenlang duurt of hen uiteindelijk het leven kost.

De kanttekeningen van de Statenvertaling geven aan dat de verdrukking zelf niet licht is, maar "omdat de Heere haar, door de versterking en troost van Zijn Geest, ons licht maakt." Met Gods hulp is de verdrukking dragelijker of helemaal dragelijk.

De vechtverzen geven aan dat verdrukking een gewicht/volheid van de heerlijkheid bezorgt, een overvloed die alles overtreft; een eeuwige heerlijkheid bij God. Dat lijkt lastig te bevatten, maar het geeft wel aan dat we niet alleen een aards leven hebben, maar ook een eeuwige bestemming: een hemels huis (2 Kor. 5:1, SV). Door ons te richten op de dingen die boven zijn richten we ons op de onzienbare, eeuwige zaken. En daardoor wordt aards leed en verdrukking anders.

Waarom dan verdrukking? Daar zijn misschien wel deze redenen voor:
  • vernieuwing van de inwendige mens door Gods Geest: toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd (2 Kor 4:16b)
  • voorkomen dat we trots worden
  • om dichter bij God komen
  • bemoediging van anderen
  • geloofsopwekking voor anderen
  • om te vertrouwen zonder te begrijpen: Hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal (Psalm 139:17, HSV)
Christenen in Nederland hebben nauwelijks of niets te maken met verdrukking; het is daarom lastig om een en ander te bevatten. Vele christenen over heel de wereld ervaren het wel. Zonder te vervallen in wetticisme: laten we voor hen bidden!