zondag 6 maart 2011

Psalm 103:4-5 - Kroning na genezing

HSV SV
Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden
andere vertalingen

Redenen om God te loven? Lees de vechtverzen van deze week en een aantal worden er duidelijk:
  • God die ongerechtigheid/schuld/zonden vergeeft (HSV/NBV/WV)
  • God die zieken geneest/kwalen (HSV/NBV)
  • God die verlost van het verderf/graf/groeve (HSV/NBV/NB)
  • God kroont met goedertierenheid/standvastige liefde/vriendschap (HSV/ESV/NB)
  • God kroont met barmhartigheid/liefde/ontferming (HSV/NBV/NB)
Deze redenen zijn geschenken die God geeft of wil geven; wat een wonderlijke God, dat Hij zoveel geeft! Bijbelverklaarder Matthew Henry schrijft dat zonden vergeven het eerste wordt genoemd "omdat door de vergeving van zonde datgene uit de weg is geruimd waardoor het goede ons werd onthouden."

 
Dat God "krankheden" geneest, betekent niet alleen dat Hij mensen geneest van ziekten, maar ook geestelijk mensen beter kan maken. Dan is ongerechtigheid een menselijke ziekte, waarvan we absoluut genezen dienen te worden. Henry: "als de zonde gedood wordt, dan is de krankheid genezen, hoe moeilijk ook, zij is helemaal genezen." Loof Hem voor die vergeving!

 
Sta je er bij stil dat God geschenken geeft aan Zijn gelovigen? Hij kroont ze zelfs met barmhartigheid/liefde/ontferming. Waarschijnlijk hebben Gods kinderen daaraan een tekort en hebben ze dit nodig... Wie heeft er een teveel aan barmhartigheid/liefde/ontferming? (interessant over dit tekort (in Engels))