zondag 13 februari 2011

Romeinen 14:7-8 - Wij zijn van God

HSV SV
Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven. Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.
andere vertalingen

De apostel Paulus schrijft in Filippenzen 1:21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst (HSV). In de vechtverzen van deze week staat hetzelfde: Niemand leeft voor zichzelf. De Bijbel geeft aan dat iedere gelovige van Christus is. Ons leven kunnen en mogen we aan Hem toewijden.

Zac Poonen schrijft hierover in het boekje Sieraad voor As: de enige goede basis voor onze toewijding is een erkenning dat we in de eerste plaats geheel aan God toebehoren. Onszelf aan God geven uit dankbaarheid voor wat Hij voor ons gedaan heeft heeft, is, hoewel goed op zich, niet de juiste basis voor christelijke toewijding. Liefde voor Christus kan de drijvende kracht zijn in onze dienst voor de Heere. Maar de basis op grond waarvan we ons leven aan God moeten toewijden is het feit dat Hij ons gekocht heeft aan het kruis. We zijn daarom nu Gods eigendom en hebben geen recht meer op onszelf.

Het gaat dus niet om onze dankbaarheid, maar om het werk dat Christus voor ons heeft gedaan. We bewijzen God geen gunst als we ons leven aan Hem geven; we geven alleen terug wat we van God gestolen hebben. Berouwvol naar God teruggaan als een dief is de enige houding waarin we tot God kunnen naderen als we ons leven aan Hem geven. God heeft ons gekocht. Als we dat erkennen, hebben we de enig juiste basis voor onze toewijding gevonden.