zaterdag 19 februari 2011

Romeinen 15:1-2 - Opbouwen en eren

HSV SV
Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet onszelven te behagen. Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behage ten goede, tot stichting.
andere vertalingen

Een sterk persoon kan makkelijker een zwak persoon dragen, dan andersom. Zorg er daarom voor als gelovige, om sterk te worden of te zijn. Sterk in geloof (door van de melk op te groeien naar de "vaste spijze"), sterk in de leer en de christelijke vrijheid. Want iemand zwak in geloof, kan makkelijk struikelen over een sterk persoon die in deze vrijheid staat.
Daarom, sterke, laat de zwakke niet vallen. Dat is onze plicht schrijft Paulus. Laat hem niet vallen, maar bouw hem op; zodat hij kan groeien.
Zwakke, probeer te groeien, het is een Bijbelse oproep: ...groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. (2 Petrus 3:18, HSV)

Het sterk zijn of worden kan of zal ten koste gaan van ons eigen genot, maar Christus is hierbij ons grote voorbeeld: want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. (Rom. 15:3, HSV)

Jezus Christus heeft zonden en minachting en goddeloosheid op zich genomen; we mogen jaloers zijn, dat we meer op Hem kunnen lijken wanneer dat meer of minder ten koste gaat van onszelf. Onze broeder of zuster wordt er door opgebouwd en Christus geƫerd.