zaterdag 29 mei 2010

Efeze 4:26 - Bewust boos

SV HSV
Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid
andere vertalingen

Christenen zouden toch zachtmoedig, vriendelijk moeten zijn? Waarom en wanneer mag je dan boos zijn? De kanttekeningen - uit de Statenvertaling - bij dit vers schrijven, dat God ook boosheid in het hart heeft geschapen. Ook worden God en Christus boosheid ("gramschap") toegeschreven, "nl. over de zonde en ondankbaarheid der mensen".

In de Psalmen wordt aanbevolen weg te blijven bij boosheid. Laat af van toorn, en verlaat de grimmigheid; ontsteek u niet, immers niet, om kwaad te doen. (Psalm 37:8). Dat klinkt me in de oren alsof boos worden niet goed is. En dat lijkt in tegenspraak met het eerste gedeelte van het vechtvers van deze week. Daar staat: wordt toornig, wordt boos. Toch sluit dit bij elkaar aan.

In Jakobus 1:19b-20 staat: Een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn;Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Ook geldt: wie kennis van zaken heeft, houdt zijn woorden in, en iemand met inzicht is bezonnen van geest. (Spreuken 17:27) Lees meer daarover bij het vechtvers uit december 2009.

Boos worden als er een geldige reden is, is geen zonde, maar kan wel zonde worden. Het vechtvers vertelt daarom waarschijnlijk ook: zondigt niet. Bovengenoemde Psalm 37 vertelt daarom: ontsteek u niet om kwaad te doen. Kwaad doen is zonde. Het is beter om boosheid uit te stellen zoals er staat in Jakobus: traag tot toorn, of zoals in Spreuken staat: door bezonnen om te gaan met de situatie. Zo wordt zonde ook voorkomen. Zou het nog beter zijn om helemaal niet boos te zijn?

Een aanvulling uit de kanttekeningen: als er geldige redenen zijn om boos te worden, "dat die de maat niet te buiten moeten gaan, noch te lang duren, maar haastelijk weder nedergelegd worden".