zaterdag 12 december 2009

Jakobus 1:19b-20 - Langzaam zijn

SV
HSV
Een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn;Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet.
Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God voort.
andere vertalingen

Ieder mens moet vlug zijn in het horen. De kanttekeningen in de Statenvertaling wijzen daarbij naar: 1. het leren van de Bijbel en 2. het leren van iets goeds in het algemeen.

Dat betekent een open houding en verwachting naar God bij het Bijbellezen en een soortgelijke houding bij het omgaan met anderen.

Traag zijn om te spreken levert denktijd op. Meer denktijd zorgt voor opschorten van een mogelijk oordeel. Traagheid tot toorn valt te vertalen met langzaam kwaad worden. Zonder ongecontroleerde primaire reacties die ook allerlei ongecontroleerde tegenacties kunnen oproepen.

In plaats van veroordeling of toorn is het goed om te spreken en te denken zoals het voor God aangenaam is. Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser (Psalm 19:15).

Lees ook eens Spreuken 17:27 en Prediker 5:1.