zaterdag 8 mei 2010

Jesaja 40:28-29 - Aarde en leem en scheppende handen

SV
HSV
Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand. Hij geeft den moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.
andere vertalingen

Het uiterste einde van de aarde, alle hoeken van deze aarde, overal. Daar is Yahweh (Jehovah) God. Hij heeft die uiterste einden, onze hele planeet dus, zelf geschapen. Psalm 147:5 zegt: Zijns verstands is geen getal (dat betekent dat er geen grens aan Zijn verstand is). Jesaja schreef in dit Bijbelboek dat Zijn verstand niet te doorgronden is.
Hoe kunnen wij als schepsel onze maker begrijpen als Hij een oneindig verstand heeft? Is het slim om tegen Hem in te gaan? In het Nieuwe Testament staat het voorbeeld van een pot en een pottenbakker. Zou die pot in moeten gaan tegen de wil van de pottenbakker? Geef je over in Gods handen, daar is het veilig.

Matthew Henry verklaart: "Hij [God] is de rechtmatige eigenaar en bestuurder van alles en algenoegzaam om Zijn volk te helpen in welke nood of benauwdheid zij ook zijn." Dat we God niet kunnen begrijpen is misschien lastig. Onze Schepper kan ons helpen, Hij weet wat ons beweegt, wat we denken: U kent mijn zitten en opstaan, al van verre doorziet U mijn gedachten. (Psalm 139:2)

God wil mensen helpen blijkt uit onder meer uit de vechtverzen van deze week uit Jesaja 40: Hij geeft den moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft.