zaterdag 15 mei 2010

Jesaja 40:30-31 - Met nieuwe moed richting hemel gaan

SV
HSV
De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen; Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
andere vertalingen

Het eerste vers van de vechtverzen van deze week lijkt ruim op te vatten: als u gevallen bent in zonden, misschien daardoor zelfrespect bent kwijtgeraakt, wat dan? Of als u vermoeid bent door iets in dit leven. Waar haalt u hoop en kracht vandaan?
Ben je nog jong, dan geeft dit Bijbelvers aan dat er hulp is. Maar als u dit vers leest en wat ouder bent, wat dan? Het blijkt dat ook de verzen eromheen belangrijk zijn. Lees bijvoorbeeld de vechtverzen van vorige week: vers 28 en 29 van hetzelfde hoofdstuk. In vers 29 staat:

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Dat gaat niet alleen over kinderen (jongen) en jonge mannen (jongelingen), maar over iedereen. Gelukkig! Bij God is dus kracht te krijgen!

Vervolgens spreekt Jesaja in vers 30 over kinderen en jongeren, jonge mensen. Blijkbaar geven die eerder op of struikelen ze sneller in zonden. Matthew Henry geeft aan dat deze jonge mensen "licht geneigd zijn om zich sterker te achten dan zij werkelijk zijn. [...] zij zullen spoedig de dwaasheid moeten inzien van op zichzelf vertrouwd te hebben". Reden om op God te vertrouwen... in alles!

God geeft kracht aan mensen die het nodig hebben. Ik vraag me af of dat altijd gebeurt op het moment dat we dat nodig denken te hebben. Het staat er wel: Hij geeft de moede kracht enz. Maar er staat ook in vers 28: Er is geen doorgronding van Zijn verstand. Dus als die hulp van God wat later komt, wat dan? Toch belooft de Hij dat.
Kan iemand daarop reageren?

Misschien is dit het antwoord: door de Heere te verwachten in je leven, zal de kracht vernieuwen (Hebreeuws: verwisselen of veranderen); sterker nog: je zult als arenden de vleugels uitslaan: in vrijheid leven en richting de hemel gaan. Henry: "Opvaren met vleugelen: zich verheffen tot God [...] zo krachtig, zo snel naar de hoogte, hemelwaarts".