woensdag 5 mei 2010

Psalm 141:3-4a en Psalm 147:5 - Heilig leven voor of door God

In Psalm 141 blijkt de liefde van David voor God. David heeft op dit moment God hard nodig, mogelijk omdat hij wordt vervolgd door zijn belager, koning Saul. Daarbij wil David niet boos of vijandig worden, maar heiligheid hoog in het vaandel houden. Hij wil de zonden nalaten.

Heilig leven zonder waar geloof is ploeteren zonder God. Heiligheid zoekt naar God. Wilt u de zonden nalaten? Wilt u oprecht leven? Wilt u uw werk doen met liefde in het hart voor God? Wilhelmus à Brakel schrijft hierover in de Redelijke Godsdienst: Maar u doet het met een hart dat toegenegen is tot God; met een hart dat zich graag met God zoekt te verenigen. [...] Met zo'n hart probeert de godzalige alles te doen en te laten.

Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen (Joh. 14:23)

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen (1 Joh. 5:3)

Voor alles wat men doet geldt: is het niet uit liefde, dan deugt het niet. (1 Kor. 13:1,2)

Tot zover À Brakel. Uit eigen kracht kan een mens geen zaligheid of heiligheid bereiken. Maar gelukkig is onze Heere groot en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt (Psalm 147:5). Bij Hem moeten we dus zijn voor ons geloof en de werken vanuit het geloof.