maandag 7 juni 2010

Psalm 86:15 - Barmhartig en genadig God

SV HSV
Maar Gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid. niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

Psalm 86 begint met de zin: "Een gebed van David". David is in grote problemen wanneer hij deze psalm schrijft. Hij bidt daarom om verlossing en troost tot Zijn God. Hij roemt God om Zijn barmhartigheid en genade en Zijn lankmoedigheid (geduld). In de verzen 8-13 is dit terug te vinden. Vanaf vers 14 begint een gedeelte in de psalm waarin David aan God vertelt dat trotse en hooghartige mensen, de hovaardigen, hem bedreigen en zijn dood willen. Het vers eindigt met zij hebben geen oog/respect voor U. (WV95/ESV) Geen oog hebben voor God is eigenlijk ook een levensgevaarlijke situatie. In het volgende Bijbelvers, het vechtvers van deze week, komt naar voren waarop iedere gelovige - net als David - kan vertrouwen: op God die liefdevol is en genadig, geduldig (NBV) maar ook vol liefde en trouw (WV95).

Het woord waarheid uit de Statenvertaling (SV) kan ook worden vertaald met trouw, zoals wordt gebruikt in de Willibrordvertaling (WV95). God is een God waarop te vertrouwen is. Dat geloofde David. Veel eerder al leefde de Joodse leider Mozes en hij geloofde het ook. In Exodus 34 is dit terug te vinden. Vers 6 uit dit Bijbelgedeelte is prima te vergelijken met het vechtvers van nu.