zaterdag 19 juni 2010

Efeze 6:10-12 - Machtig door goddelijke wapenrusting

SV HSV
Voorts, mijne broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
andere vertalingen

Overmand door twijfel? Last van ongeloof dat niet over lijkt te gaan? Gedachten die blijven spoken? Verleidingen die zich op blijven dringen? De macht van de boze is groot en zijn legers zijn onzichtbaar. Een christen kan niet strijden tegen die overmacht vanuit zijn eigen "vleselijke" kracht. Daarom hebben we nodig om krachtig te zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Met Hem kunnen we overwinnen! God geeft daarvoor hulpmiddelen: een complete wapenrusting. Mogelijk had Paulus, de schrijver van deze brief in de Bijbel, een Romeinse soldaat in gedachten toen hij schreef over deze geestelijke wapenrusting. Die wapenrusting helpt ons staande te blijven:

Doet aan de gehele wapenrusting van God opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel (vers 11).

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. (Efeze 6: 13)

We hoeven dus niet aan te vallen, we strijden om staande te blijven. Bijbelverklaarder Matthew Henry zegt "Wij moeten besluiten, door Gods genade niet voor Satan te wijken. Wederstaat hem en hij zal van u vlieden. Gaat achterwaarts en hij zal grond winnen."

Gelukkig mogen gelovigen die wapens gebruiken. Ze zijn machtig; De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. (2 Korinthe 10:4 en 5)

Wat een machtige God! Hallelujah!