zaterdag 24 juli 2010

Mattheus 11:28-30 - Kom naar Mij toe

SV HSV
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
andere vertalingen

Bezorgdheid, geloofstwijfel en andere zonden kunnen het zicht op Jezus vertroebelen. Het zorgt meestal voor harteloos opvolgen van Gods wetten, zonder al te veel vreugde. Het is al of eindigt tenslotte in wetticisme. En wetticisme (legalisme) ofwel het verstandeloos blijven steken in het opvolgen van Gods wetten levert uiteindelijk geen rust op. Het vraagt om steeds meer toewijding die geen vooruitgang levert in het vertrouwen op Jezus Christus.
De oplossing is dichtbij en staat zwart op wit in de Bijbel. Jezus vraagt gelovigen en ongelovigen om naar Hem toe te komen. Het is een duidelijke uitnodiging voor iedereen: Kom naar Mij toe. Een uitnodiging van Jezus zelf om Hem te vertrouwen; het gaat uiteindelijk niet alleen om het besef dat Hij geleefd heeft zo'n 2000 jaar geleden.

Het juk opnemen betekent: volgen. Volg Jezus en Zijn leer. De kanttekeningen (SV) zeggen dat deze leer bestaat uit geboden zowel als beloften. Dat is een conclusie uit de woorden van Jezus, want een juk dragen is niet altijd een pretje, maar het geeft ook rust: u zult rust vinden voor uw ziel (HSV).

De profeet Jeremia sprak ooit in opdracht van God woorden van gelijke strekking: Luister naar Mijn stem en doe deze woorden, overeenkomstig alles wat Ik u gebied. Dan zult u Mij tot een volk zijn en zal Ik u tot een God zijn (Jeremia 11:4b)

Het juk lijkt soms zwaar, maar het is altijd te dragen. Het is licht staat in de woorden van Jezus zelf. God zal altijd willen helpen, denk aan de vechtverzen uit Jesaja 40 en Psam 121. Bovendien: God geeft rust voor de ziel.