zaterdag 3 april 2010

Psalm 121:3-4 - Rusten

SV
HSV
Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder Israƫls zal niet sluimeren, noch slapen. (tekst nog niet beschikbaar in HSV)
andere vertalingen

Vandaag, "Stille Zaterdag", herdenken christenen de tijd dat het dode lichaam van Jezus Christus in het graf lag. Gisteren, op Goede Vrijdag, herdachten we het lijden en sterven van Jezus. Door wat Hij deed kregen en krijgen de gelovigen een eeuwig leven, rust voor de ziel.
De vechtverzen van afgelopen week uit Psalm 121 deden me denken aan de tekst

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Mattheus 11:28).

Die rust gaat ook over het heden: wanneer het kwaad op ons afkomt, slaan we onze ogen op naar de bergen en komen we herwaarts tot Christus die rust zal geven.

Wanneer God er voor zorgt dat "onze voet niet zal wankelen", betekent dat niet dat we nooit zullen struikelen over een steentje. Het gaat namelijk over de levensweg. Bijbelverklaarder Henry stelt dat wanneer we ons vertrouwen op God stellen en ons houden op de weg van onze plicht, dan zullen we veilig zijn onder Zijn hoede en bescherming zodat geen werkelijk kwaad ons zal treffen, dan die God goed voor ons acht.

Voor dit bericht heb ik gebruik gemaakt van de Statenvertaling en de kanttekeningen, van Wikipedia, van Rondom de enge poort van Charles Haddon Spurgeon en van de Bijbelverklaring van Matthew Henry.