dinsdag 20 april 2010

Psalm 121:7-8 - Bewaking

SV
HSV
De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. (tekst nog niet beschikbaar in HSV)
andere vertalingen

God beschermt. Voor de gelovigen is er geen kwaad dat hen kan overkomen. "Zelfs hetgeen doodt, zal niet schaden" schrijft Matthew Henry in zijn verklaring.

De woorden uitgang en ingang zijn zowel letterlijk als figuurlijk op te vertalen: De HEERE zal uw komen en gaan bewaken/beschermen of De HEERE zal u bewaken/beschermen in al uw doen en laten. En zelfs tot in eeuwigheid. En dat klopt dan ook: wie gelooft (=vertrouwt) op God mag dat doen ook na dit leven.