maandag 26 april 2010

Psalm 125:1-2 - Als de berg Sion

SV
HSV
Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. (tekst nog niet beschikbaar in HSV)
andere vertalingen

Vertrouw je op God, dan sta je stevig en je valt niet om. Je bent net als de berg Sion. Sion was de naam voor de berg van de tempel, de plek waar God woonde. Kunt u een betere plek bedenken dan de plek dan waar God woonde? Zou die plaats onveilig zijn? Kun je als je vertrouwt op God dan wankelen, twijfelen of onbeschermd zijn? Vers 2 geeft daarop ook een antwoord: Bergen omringen Jeruzalem, en zo omringt de HEERE Zijn volk.

Dan komt er wel een nieuwe vraag op: wie zijn Zijn volk? In eerste instantie is hier sprake van het Joodse volk uit de tijd van de dichter van deze psalm. Deze mensen kenden de tempel. Maar ook geloof ik dat het toepasbaar is op de gelovigen van toen tot en met nu. Want er is sprake van dezelfde God; er is sprake van dat God gelovigen heeft uitgekozen die Hem dus vertrouwen, zowel toen als nu. Bijbelverklaarder Matthew Henry schrijft hierover: De kerk in het algemeen wordt de berg Sion genoemd, Hebreeën 12:22
Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen.

Lees de hele psalm; daar staat ook nog een belofte voor Israël.

Wat een rust kan God met deze psalm geven; en wat een rotsvast vertrouwen mogen we hebben in die God!