maandag 29 maart 2010

Psalm 121:1-2 - Hoger

SV
Naar de Naardense Bijbelvertaling
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal komen mijn hulp? Mijn hulp is van bij de HEERE, de Maker van hemel en aarde.
(tekst nog niet beschikbaar in HSV)
andere vertalingen

Een bemoedigende tekst, vol van vertrouwen op God. De dichter van Psalm 121 spreekt zijn vast vertrouwen uit in de Heere God. God is dat vertrouwen ook waard! Waar zou u / jij zijn zonder Zijn genade?

't Oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet... De hulp is bij God te krijgen. Sommige vertalingen lezen de zin als een vraag: komt van de bergen mijn hulp? In dat geval is het nog steeds duidelijk dat daar de hulp niet vandaan komt, de hulp komt bij God vandaan.

Psalm 121 (Naardense Bijbelvertaling)
(Zang van de opgangen.)
Ik hef mijn ogen óp naar de bérgen:
vanwáar
zal kómen mijn húlp?
Mijn hulp is van bíj de ÉNE,
de Máker
van hémel en áarde.
Niet geve hij je voet aan wánkeling príjs,
niet sluimeren zal híj
die óver je wáakt.
Zie, nooit slúimert, nooit sláapt
hij die
óver Ísraël wáakt.
Het is de ÉNE die over je wáakt,
de ENE is je scháduw
aan je réchterhánd.
Overdag
zal de zón je niet stéken,
noch de máan ín de nácht.
De ENE
zal over je waken voor álle kwáad,
hij zal wáken
óver je ziél.
De ENE
waakt over je gáan en je kómen,
van nú
en tót in éeuwigheid.


Vers 1 en 2 zijn de vechtverzen van deze week. Voor de komende 4 weken staan de overige 6 verzen uit deze Psalm gepland (in Statenvertaling). Na 4 weken vechtverzen inprenten kent u dan (hopelijk) de hele psalm.